top of page
svankevigå.jpg
svankevigå.png

Foreningen Bevar Svankevigå er stiftet fordi vi har troen på at tomten har kjempebra potesiale for god byutvikling, men vi synes ikke utvikling bare handler om å bygge flest mulig boliger. Utvikling handler om å utvikle og skape en attraktiv bydel.

En attraktiv bydel bør inneholde gode sosiale møteplasser. Både innendørs og utendørs. Kunst, kultur, og historie skaper også attraktive bydeler. Og det er viktig å beholde en urban sjøfront. Og når en ser på levekårsundersøkelsen så er det et stort utviklingspotensiale i regionen Badedammen. Det bør legges til rette for lavterskel tilbud og det bør tas vare på kultur som har blomstret opp.

Vi ønsker at innbyggere blir inkludert, og vi ønsker at dette skal bli en attraktiv bydel. Mye av det som gjør den attraktiv er allerede der. Og dette bør verdsettes. Vi kan bidra til at prosjektet og området kan bli veldig attraktivt, som igjen gir økonomisk vinning. Selv på bekostning av færre boliger. Vi ønsker at kommune og OBOS går sammen og utvikler noe attraktivt og bra.

Vi mener den nye plansaken 2757 ikke tar høyde for dette. link her

 

VI har 5 kjernesaker vi jobber for å få gjennomført.

1. Bevar den sosiale møteplassen

2. Ikke fyll ut i sjøen i Svankevigå

3. Bevar bygget Dokken

4. Ingen regel-avik på solforhold og uteareal

5. Vi ønsker å skape en attraktiv bydel

Støtt oss med din underskrift
 

Tusen takk for støtten!

ønsker du å gi et lite bidrag?

bottom of page