top of page
DSCF5057.JPG

Hvordan skal vi få det til?

Informere

Vi ønsker å informere om vår side av saken. Vi er både beboere i området, og brukere av området. Vi vil informere gjennom sosiale medier og nettside.

Samarbeid

Vi ønsker å samarbeide. Vi er for byutvikling, og vi er for medvirkning fra innbyggere. En attraktiv by krever samarbeid fra et fargerikt fellesskap.

Samle informasjon

Vi ønsker å samle informasjon og meninger fra innbyggere og kompetent personell. Vi ønsker å måle hvor mange som er uenig i planforslaget. Vi samler teknisk informasjon om lover og regler, samt historie og teknisk dokumentasjon

Bli hørt og forenkle

Vi ønsker å forenkle prosessen med å forstå hva som skjer. Vi ønsker at mannen i gata skal klare å finne en plansak og forstå den.

Medvirkning

Medvirkning er et fokusområde hos Stavanger Kommune. VI ønsker å hjelpe folk å drive medvirkning som enkeltpersoner. Vi ønsker også å fremme et forslag fra en samlet organisasjon.

Contact

Like what you see? Get in touch to learn more.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Thanks for submitting!
bottom of page