top of page

Acerca de

DSCF5055.JPG

Ikke fyll igjen Svankevigå

Det planlegges å fylle ut rundt 1000 m2 av Svankevigå. Dette skal gjøres for å oppnå ønsket uteareal per bolig. Utbygger ønsker å bygge utenfor sine eiendomsgrenser, og fjerne en del av den urbane sjøfronten.

 

 

 

 

I reguleringsplan xxxxx fra 1988 skulle det "ofres" litt av vika, og åpnes opp med kanaler og broer inn til badedammen. Etter prinsippet "gi og ta" skulle det lukkes litt noen plasser, og åpnes opp andre plasser.  Badedammen skulle bli Norges svar på Venezia.

I gjeldende reguleringsplan xxxx fra 2015 er alle kanalene og broene fjernet. Det foreligger ingen godkjennelse for dette, og det foreligger ingen analyse eller begrunnelse på dette. det må søkes til forurensigstilsyn og forvalter??

I siste planforslag xxxx er det foreslått å fylle igjen enda mer av vika. 

Er dette greit? Hvem eier havet? Stavanger kommune skriver på sine nettsider at de vil bevare sin urbane sjøfront. link: 

Svankevigå er en gammel vik og har sett nesten lik ut i 100 år : bildelink. verneverdig?

Redusert båtplass. 

Gi oss en tilbakemelding

Har du noe tips?

Noe du liker eller ikke?

Noe vi bør se nærmere på?

Vil du være med å bidra?

Takk for tips!
bottom of page