top of page

Acerca de

Bevar bygget Dokken

Dokkgata 4 er et solid murbygg fra 50-tallet. Det er ikke gammel nok til å bli vernet, og ikke moderne nok til å bli tatt vare på. 

Arktitektonisk er bygget interessant utformet. I første etasje er det store betongsøyler med en diameter på 50 cm. Takhøyden er 3,5 m.  I 2 etasje er det lange takstoler og et stort åpent rom.

 

Teknisk sett er bygget robust med tykke vegger, og kraftige søyler. Draget på takstolene er ikke innenfor dagens krav. Det er ikke brukstillatelse på 2 etasje pga manglende rømningsveier. Det er ikke noe store sprekkdannelser på bygget, og det er ikke noe store rustspreng i konstruksjonen.

 

Bærekraft og miljøregnskap er også populære ord. Kan dette gjenbrukes? Kan deler bevares? er det bærekraftig å rive dette?

 

Deet er også argumenter om at det tidligere ble drevet ulovlige arrangementer.

Veien i dokkgata måler 10,0 meter. Dagens krav 10,5 inkl fortau.

Stormflo og kotehøyder? 

Let’s Work Together

Get in touch so we can start working together.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Thanks for submitting!
bottom of page